Tin tức

BIỂU GIÁ ĐIỆN SINH HOẠT (CẬP NHẬT MỚI NHẤT)

BIỂU GIÁ ĐIỆN SINH HOẠT (CẬP NHẬT MỚI NHẤT)

 

Giá điện bậc thang áp dụng theo chỉ số sử dụng

Theo Quyết định 28/2014 của Thủ tướng, từ tháng 6/2014 biểu giá điện bậc thang 6 bậc được áp dụng theo chỉ số sử dụng: 

Bậc 1: từ 0 – 50 kWh

Bậc 2: từ 51 – 100 kWh

Bậc 3: từ 101 – 200 kWh

Bậc 4 từ 201 – 300 kWh

Bậc 5 là 301 – 400 kWh

Bậc 6 từ 401 kWh trở lên 

 

d) Sinh hoạt

STT

Nhóm đối tượng khách hàng

Giá bán điện

(đồng/kWh)

   1

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

   2

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.678

   3

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1.734

   4

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

2.014

   5

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

2.536

   6

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

2.834

   7

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.927

   8

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

2.461

(Nguồn: website EVN)

Khi lắp đặt hệ thống Năng lượng mặt trời (HTNLMT), chúng ta sẽ cắt giảm được điện bậc cao, giúp tiết kiệm điện và giảm chi phí, đồng thời góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

Bài đăng khác

Bản đồ

FACEBOOK

Processing...