Combo

COMBO 80kWp - 3 PHA

Hệ thống điện NLMT mái nhà 80KWP, phù hợp cho hộ gia đình sử dụng điện từ 9.500kWh - 9.700kWh/tháng.

1,160,000,000đ

COMBO 70kWp - 3 PHA

Hệ thống điện NLMT mái nhà 70KWP, phù hợp cho hộ gia đình sử dụng điện từ 8.300kWh - 8.500kWh/tháng.

1,029,000,000đ

COMBO 60kWp - 3 PHA

Hệ thống điện NLMT mái nhà 60KWP, phù hợp cho hộ gia đình sử dụng điện từ 7.100kWh - 7.300kWh/tháng.

894,000,000đ

COMBO 50kWp - 3 PHA

Hệ thống điện NLMT mái nhà 50KWP, phù hợp cho hộ gia đình sử dụng điện từ 5.900kWh - 6.100kWh/tháng.

755,000,000đ

COMBO 30kWp - 3 PHA

Hệ thống điện NLMT mái nhà 30KWP, phù hợp cho hộ gia đình sử dụng điện từ 3.500kWh - 3.700kWh/tháng.

459,000,000đ

COMBO 25kWp - 3 PHA

Hệ thống điện NLMT mái nhà 25KWP, phù hợp cho hộ gia đình sử dụng điện từ 2.900kWh - 3.100kWh/tháng.

387,500,000đ

COMBO 20kWp - 3 PHA

Hệ thống điện NLMT mái nhà 20KWP, phù hợp cho hộ gia đình sử dụng điện từ 2.300kWh - 2.500kWh/tháng.

316,000,000đ

COMBO 15kWp - 3 PHA

Hệ thống điện NLMT mái nhà 15KWP, phù hợp cho hộ gia đình sử dụng điện từ 1.700kWh - 1.900kWh/tháng.

240,000,000đ

COMBO 10kWp - 3 PHA

Hệ thống điện NLMT mái nhà 10KWP, phù hợp cho hộ gia đình sử dụng điện từ 1.100kWh - 1.300kWh/tháng.

165,000,000đ

COMBO 5kWp - 1 PHA

Hệ thống điện NLMT mái nhà 5KWP, phù hợp cho hộ gia đình sử dụng điện từ 500kWh - 700kWh/tháng.

85,000,000đ

COMBO 3kWp 1 PHA

Hệ thống điện NLMT mái nhà 3KWP, phù hợp cho hộ gia đình sử dụng điện từ 300kWh - 400kWh/tháng

53,700,000đ

Bản đồ

FACEBOOK

Processing...